Univerzita

Novovymenovaní profesori z TUKE

Display portlet menu
Späť na oznamy

Novovymenovaní profesori z TUKE

University Highlights

Dňa 13. júla 2022 si z rúk pani prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej prevzalo vymenúvacie dekréty v odboroch habilitačného konania a inauguračného konania (HKaIK) 27 nových vysokoškolských profesoriek a profesorov. Medzi novovymenovanými profesormi boli aj členovia akademickej obce Technickej univerzity v Košiciach:

  • prof. Ing. Stanislav Jacko, PhD., z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE, vymenovaný v odbore HKaIK „banská geológia a geologický prieskum“,

  • prof. Ing. Tomáš Bakalár, PhD., z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE, vymenovaný v odbore HKaIK „získavanie a spracovanie zemských zdrojov“,

  • prof. Ing. Juraj Gazda, PhD., z Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE, vymenovaný v odbore HKaIK „informatika“,

  • prof. Ing. Peter Drotár, PhD., z  Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE, vymenovaný v odbore HKaIK „informatika“

a

  • prof. RNDr. Martin Pipíška, PhD., z Trnavskej univerzity v Trnave, vymenovaný v odbore HKaIK „environmentálne inžinierstvo“ na Stavebnej fakulte TUKE.

menovanie profesorov

Pani prezidentka počas príhovoru požiadala novovymenovaných profesorov, aby svoj úspech nepovažovali za zavŕšenie svojho akademického pôsobenia, ale za jeho nový, ešte významnejší začiatok. „Za začiatok etapy, v ktorej budete spoločnosti odovzdávať všetko, čím teraz disponujete. Vy ako špičkoví predstavitelia akademickej obce máte zásadný vplyv na formovanie celého akademického prostredia, aj na vzdelanostnú úroveň spoločnosti,“ uviedla.

Blahoželáme!

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data