Univerzita

Úsek inovácií a transferu technológií

Display portlet menu

Úsek inovácií a transferu technológií

Anton Čižmár, Technicom

„Technická univerzita v Košiciach (TUKE) má za cieľ byť centrom inovačného ekosystému, základom ktorého sú medzinárodne porovnateľné výsledky vedeckej, výskumnej a vývojovej spolupráce s praxou. K napĺňaniu tohto cieľa je potrebná existencia inštitucionálnej platformy poskytujúcej vhodné podmienky pre vznik inovácií v najširšom slova zmysle a ich postupného transferu do priemyselnej a spoločenskej praxe.

Ústredným miestom pre spomínané aktivity je moderná, inteligentná budova Univerzitného vedeckého parku (UVP) Technicom. UVP Technicom nemá byť iba fyzickým priestorom, ale skutočným ekosystémom integrujúcim biznis, vzdelávanie, vedu a výskum. Začínajúce firmy majú v rámci UVP Technicom k dispozícií najmä služby a priestory Start-up centra TUKE, Inkubátora TUKE a pomoc a poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva.

Moderne vybavené univerzitné vedecko-výskumné centrá a fakultné laboratória poskytujú šancu každému študentovi, zamestnancovi a ľuďom mimo univerzity, plniť si svoje sny o úspešnej profesionálnej kariére.“

Anton Čižmár
Prorektor pre inovácie a transfer technológií

Inštitucionálne platformy

Úsek inovácií a transferu technológií tvorí základnú platformu rozvoja inovácií na univerzite najmä v oblasti tvorby produktov, služieb a procesov s ich potenciálnym transferom do priemyselnej, hospodárskej a spoločenskej praxe.

V rámci tohto úseku pôsobia jednotlivé pracoviská, ktoré sú metodicky riadené prorektorom pre inovácie a transfer technológií.

Pracoviská riadené prorektorom pre inovácie a transfer technológií

kontakt